Loading www.DrWillems.com
Gebruiksaanwijzing
Bij het opstarten zijn discipline, leeftijd en geslacht automatisch ingesteld op 100 meter vlak voor mannen onder 31 jaar.
De gewenste discipline, leeftijd of het geslacht kunnen gekozen worden.
Het invoeren van de tijd/afstand, gebeurt door het overschrijven van de reeds weergegeven waarden.
Na het drukken op de “Calculate”-toets worden de punten en
de reële waarde berekend en op het scherm weergegeven.
Na het drukken op de “Clear”-toets wordt het formulier terug naar de begintoestand gebracht.(100m, mannen, < “31” jaar)
Wanneer men slechts een of twee parameters dient te wijzigen voor een volgende resultaat hoeft men de “Clear”-toets niet te gebruiken. Na de gewenste parameters vervangen te hebben geeft een druk op de “Calculate”-toets het nieuwe resultaat.

Nog meer mogelijkheden:
Men kan een bekomen resultaat bevriezen door “Calculate Time/Distance” te selecteren. In deze stand kan dit resultaat dan vergeleken worden met elke denkbare combinatie.

Voorbeeld:

U bent een man van 58 jaar en hebt 100 meter vlak gelopen in 13.88 sec. Het resultaat is 666 punten en de reële waarde(RealValue) is 11.90 sec.
U selecteert nu achtereenvolgens Leeftijd(Age) “59” jaar, “Calculate Time” en drukt vervolgens op de “Calculate”-toets.
13.99 sec. is de tijd die u volgend jaar zult moeten lopen om even goed te presteren. De reële waarde(RealValue) blijft immers ongewijzigd.
U wil weten hoe ver een 40-jarige vrouw dient te springen om uw prestatie van 666 punten te evenaren.
Selecteer Geslacht(Gender) “Female”(Vrouwelijk), gevolgd door het kiezen van de discipline “Long Jump”.
Laat “Calculate Time” staan, stel Leeftijd(Age) “40” jaar in en druk op “Calculate”.
De gezochte afstand, 5.26 meter, wordt weergegeven op het scherm. Ook de reële waarde(RealValue) ervan: 5.72 meter.
De volgorde van deze handelingen heeft niet zoveel belang, zolang men er voor zorgt geen enkele parameter te vergeten.

Voor uitgebreide informatie kan u de User-Manual raadplegen of ons contacteren via de Contact-pagina.